Saturday, December 17, 2011

New Life in Heves - Új Élet Hevesen

The Lord has really been blessing our church's ministry in the town of Heves. New people have been coming around, and people are growing under the teaching of God's Word. It is really great to see and to be a part of.
Az Úr nagyon megáldja a gyülekezetünk hevesi szolgálatát. Mindig vannak új arcok, és az emberek növekednek Isten Igéjének a tanítása által. Nagyon jó ezt látni, és részt venni ebben a munkában.

There have always been quite a few people who attended the services who were not believers, but were interested in studying the Bible. Tonight I gave people a chance to respond to the Lord, and asked if there was anyone who would like to repent of their sins, and receive Jesus as their Lord and Savior.
Hevesen eddig sok olyan ember is járt a gyülibe aki még nem hívő, csak érdekelte őket a Bibliatanulmányozás. Ma este lehetőséget adtam, hogy ezek az emberek válaszoljanak Isten hívására, és megkérdeztem, hogy szeretne-e valaki megtérni és befogadni az Úr Jézust mint az élete Úra és Megváltója.

I knew that at least one or two people would come forward - because I had been talking with them for weeks about it. But I was happily surprised when 7 people came forward to repent of their sins and receive God's grace, and become children of God.
Tudtam, hogy legalább egy-két ember előre fog jönni - mert néhányukkal már hetek óta beszélünk róla. De meglepődtem és örültem, amikor 7-en előre jöttek, és megbánták a bűneiket és elfogadták Isten kegyelmét, és Isten gyermekeivé lettek.

Here is a picture of the 7 who received the Lord tonight:
Itt vannak azok akik ma este megtértek Hevesen:

Please continue to pray for the work that God is doing in Heves!
Kérlek, imádkozzatok továbbra is, hogy munkálkodjon az Úr Hevesen!

No comments:

Post a Comment