Thursday, March 25, 2010

Felicia - Back to Neurology


Today we took Felicia back to the Margit Hospital in Budapest for a scheduled check up in the Developmental Neurology department. It has been one month since she came home from the hospital and we have been doing the physical therapy with her to help her heal.
Ma vissza vittük Felíciát a budai Margit Kórházba kontrol vizsgálatra a Fejlődés Neurológia osztályba. Egy hónapja haza jött a kórházból és csináljuk vele a fizioterápiát, hogy segítsünk neki meggyógyulni.

We met with the neurologist who has been working with Felicia, and she did some tests to check her reflexes, her muscle tone, and how well she pays attention and focuses on objects - basic brain functions.
Találkoztunk azzal a neurológussal aki Felíciával foglalkozik, és ő megvizsgálta, megnézte Felícia automata reflexeit, az izmai tónusát, és azt, hogy mennyire tud figyelni - tehát, alapvető agyi funkciókat.

The doctor was pleased to see that Felicia is gaining weight (she called her a little fatso :)) and that she has made significant improvement over this past month.
What the doctor said was that Felicia is doing well, but she is not totally fine yet. In her estimation, if we continue doing the physical therapy, there is a 90% chance that Felicia will be totally fine, and have no symptoms whatsoever. She also said that the 10% change of her having a disability would only be a slight physical disability and not a mental disability, as it seems that her mind is totally fine. One of the signs that her mind is well, is that she smiles, and smiles in response to people talking to her - something babies with mental problems do not usually do.
Az orvosnő örült annak, hogy Felícia sokat hízott (kis duci babának hivta :)) és hogy jelentősen javult az elmúlt hónap alatt.
Az orvosnő azt mondta, hogy Felícia jobban van, de még nem tökéletes. Ő úgy gondolja, hogy ha folytatjuk a fizioterápiát, 90% az esélye annak, hogy Felícia teljesen rendben lesz, és teljesen tünet-mentes lesz. Ráadásul, az a 10%-nyi esély, hogy maradandó sérülése lesz, az csak mozgássérülés lenne, nem értelmisérülés, mivel úgy néz ki, az értelme teljesen rendben van. Az egyik jele annak, hogy az értelme nem sérült meg az, hogy mosolyog, és akkor mosolyog ha valaki beszél hozzá - ami egy olyan dolog amit az értelmisérült babák általában nem tesznek.

We are so thankful to God for this good news! When she was born they told us there was a VERY SLIGHT chance that she would survive and be totally fine - and now, they are telling us that there is a very slight chance that she will have any problem at all. The miracle that God has done in healing our little girl is amazing, and we are so humbled by it and thankful for it!
Annyira hálásak vagyunk az Úrnak ezért a jó hírért! Amikor Felícia megszületett, azt mondták nekünk, hogy NAGYON KICSI az esélye annak, hogy túl fog élni és tejlesen rendben lesz minden - most már azt mondják nekünk, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy bármilyen baja is lesz. Ez a csoda, amit az Úr tett, hogy meggyógyította a kislányunkat, egyszerűen bámulatos, és nagyon hálásak vagyunk érte!

We will continue to do the physical therapy until the doctors determine that she doesn't need it any more. It is a lot of work and very tiring, but at least it is effective and is helping her to get better.
Thank you for your continued prayers for Felicia's total healing. God is answering these prayers and is very gracious to us. God bless you all!
Továbbra is folytatjuk a fizioterápiát, mindaddig amíg az orvosok meg nem mondják azt, hogy többé nincs rá szükség. Nagyon sok munka és nagyon fárasztó, de legalább eredményes és segít neki, hogy meggyógyuljon.
Köszönjük, hogy továbbra is imádkoztok Felícia teljes gyógyulásáért. Az Úr meghallgatja az imáinkat, és nagyon kegyelmes hozzánk. Isten áldjon meg benneteket!

But this I call to mind, and therefore I have hope:
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new m every morning; great is your faithfulness.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.
(Lamentations 3:21-24)
De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:
Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Az ÚR az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.
(Jeremiás siralmai 3:21-24)

2 comments:

  1. Anonymous7:07 AM

    Praise God for answered prayers. May you continue to experience the power of His love for you all. Rob and Carol

    ReplyDelete
  2. Zsuzsi10:03 AM

    Wohoo! All praise to God who does great miracles! :-D

    ReplyDelete