Tuesday, March 09, 2010

Goodbye to Romance

Randy Rhodes was one of the best guitar players ever. He played guitar for Ozzy Osbourne on his first two solo albums. After Randy Rhodes died in 1982, Ozzy was still famous, but his music wasn't nearly as good. In 1986, Ozzy recorded a live album, which was a tribute to Randy Rhodes, and when I was in 8th grade, I bought that album on cassette at a used record store in Arvada.
Randy Rhodes az egyik legjobb gitáros volt, aki valaha élt. Ő gitározott Ozzy Osbournenak az első két szoló albumán. Miután Randy Rhodes meghalt 1982ben, Ozzy még mindig híres volt, de a zeneje sokkal rosszabb lett. 1986ban, Ozzy csinált egy élő koncert felvételt Randy Rhodes megemlékezésére, és amikor 8.os voltam megvettem azt az albumot használtan, kazettán, egy colorádói zeneboltban.
I listened to that record all the time, and one of the songs on it was called Goodbye to Romance. I always assumed that song was written about a romantic relationship and a break-up, but that didn't totally make sense, because the main chorus line was: Goodbye to romance, goodbye to friends... A while later I read an article about how Ozzy had actually written that song after leaving Black Sabbath - it was him saying goodbye to his friends that he had worked with in the band.
Nagyon sokat hallgattam azt az albumot, és volt rajta egy olyan dal, hogy Goodbye to Romance. Én mindig úgy gondoltam, hogy ez a szám biztos valamilyen romantikus kapcsolatról szólt ami tönkrement, de nem igazán stimmelt, mert a refrain szövege az volt hogy: Goodbye to romance, goodbye to friends... Később olvastam egy cikkben, hogy Ozzy akkor írta azt a dalt amikor elhagyta a Black Sabbatht - tehát így búcsuzott el a barátaitól akikkel együtt dolgozott a zenekarban.

Shane and Marianna Daniels moved away from Eger last week to Szolnok, where Marianna is from, and where they hope to plant a church. Shane moved out to serve with us here in Eger 3 and a half years ago, and seeing him leave was kind of a "Goodbye to Romance" type of experience.
We're thankful for Shane's time here in Eger and that God sent him to us for a time, and although we're sad to see him leave, we're even more excited for what God has in store for the future. Our church has a new worship leader, Dani, and we are glad to see new churches being established and the Gospel being preached.
Shane és Marianna Daniels (vagy Dánielsz Sejn és Marianna???) elköltöztek Egerből Szolnokra a múlthéten. Marianna onnan valósi, és ott szeretnének majd gyülekezetet alapítani. Shane eljött Egerbe 3 és fél évvel ezelőtt, hogy velünk dolgozzon, tehát elbúcsuzni tőle egy olyan "Goodbye to Romance"-féle feeling volt. Hálásak vagyunk azért hogy Isten ide küldött Sejnt hozzánk egy ideig, és bár szomorú dolog elbúcsuzni tőle, még inkább izgatottan nézünk előre, és várjuk, hogy Isten mit tartogat. A mi gyülekezetünknek van egy új dicsőítés vezetője, Dani, és örülünk, hogy új gyülekezetek jönnek létre és hogy az evangéliumot hírdetik.

Please pray for our church as we transition, and please pray for Shane and Marianna in Szolnok, that the word of the Lord would spread throughout Hungary and that there would be a great harvest of souls.
Kérlek, imádkozzatok a mi gyülekezetünkért, ahogyan átmegyünk ezeken a változásokon, és kérlek, imádkozzatok Sejnért és Mariannáért ahogy Szolnokon vannak, hogy az Úr igéje terjedjen Magyarországon és hogy nagy aratás legyen!

2 comments:

  1. We miss and love you guys! It really is strange not being around all the time. It's countered by the excitement of what is going on here though. It was such a great experience being there with you and helping in the work. We're also excited about the work that will go on there as well. I can't wait to see how God will grow, change, and shape everyone through this time. We will be praying for you guys and thanks for the prayers for us too! Much love!
    - Shane

    ReplyDelete
  2. University Aged Kid :)11:17 PM

    That's one nice picture of you two!

    ReplyDelete