Monday, October 04, 2010

Törvényjavaslat - Proposed Law in Hungary

A múlt héten egy olyan törvényjavaslat látott napvilágot (a 1990. évi IV. törvényt, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról), ami súlyos következményekkel járhatná a magyarországi Golgota Keresztény Gyülekezet egyházra és több kisebb egyházra vonatkozóan.
Last week a proposal was made to change a law in Hungary (Act IV. of 1990. regarding the freedom of conscience, religion, and churches), which if it is passed would have major implications for Calvary Chapel in Hungary as well as other evangelical groups.

Ez a törvényváltozás kényszerítene minden magyarországi egyházat arra, hogy újra regisztráljon, de csak a 10.000 tagnál nagyobb, vagy a történelmi jellegű egyházak maradhatnának ezek után egyházak. Mivel a jelenlegi kormány koaliciónak kétharmados többsége van, a minősített többséget igénylő törvényeket is (így az egyházakról szóló törvényt is) meg tudják úgy változtatni ahogy az nekik (és a támogatóiknak) leginkább megfelel.
The law would require all religious organizations to re-register, and only those groups or denominations with more than 10,000 members would be allowed to retain their legal status as churches. Since the current government coalition has two-thirds majority, they are able to even change laws that require a qualified majority, so basically they can change things the way it suits their (and their supporters') best interest.

Ez jelenleg azt jeletni, hogy valószinűleg 6-7 jelenlegi magyarországi egyház maradhatna egyház a jövőben, és a Golgota Keresztény Gyülekezet elveszitene az egyházi státuszát, és így, nem tudná többé intézményt fentartani, ami komoly következményekkel járhat a vajtai Golgota Teológiai Fősikolával kapcsolatban, ami tavaly kapott akkreditációt, mint egy felsőoktatási intézmény.
Currently this would mean that only 6 or 7 churches in Hungary would be able to retain their legal status as churches. This would mean that Calvary Chapel would lose its status as a legal church, meaning, among other things, that Calvary Chapel could no longer offer education of any kind, accept tax-deductible donations, or attain visas for foreign missionaries or students. This would have serious consequences for the Bible college in Vajta, which just received accreditation last year as a religious school of higher education.

Az az érvelés, hogy így lehetne eltörölni azokat az "egyházakat" amelyek nem is igazán egyházak, és igazságtalan módon kapják a SZJA 1%-ot. Ez amúgy jó dolog lenne - de gyakorlatilag ez a törvényváltozás arra is jogosítaná fel a kormányt, hogy elszüntesse azokat a csoportokat amik nem szimpatikusak nekik vagy a támogatóinak.
The reasoning given for this proposed change to the law is that it would get rid of tax shelters and those "churches" which aren't churches at all. That would be a good thing - but practically, this law would give the government power to dissolve any religious groups and denominations which they and their supporters do not like.

Ha azt gondolja valaki, hogy ez a törvényjavaslat tényleg csak azért van, hogy takarítson pénzt az államnak, nézd meg a számokat: A tavalyi adózási adatok alapján az állam közel 353 millió forintot takarítana meg évente (azaz 35 forintot állampolgáronként egy évben) azzal, hogy megvonná a kisebb gyülekezetek egyházi státuszát, miközben a legnagyobbaknak összesen 4 milliárd 850 millió forintot fizetett ki (ebből a Magyar Katolikus Egyház 3 milliárdot, a Magyarországi Református Egyház pedig 1 milliárdot kapott).
Így, úgy tűnik hogy ez a törvényváltozás, bár elszüntetne azokat a csoportokat akik igazságtalanul kihasználják az egyházi státuszt, komolyan kockáztatja a vallási szabadságot Magyarországon. Ha kineveznek egy személyt vagy tanácsot aki megmondja, melyik csoportok lehetnek hiteles egyházak és megtarthatják azokat a jogokat amik eddig biztosítva voltak a rendszerváltozás és az új alkotmány írása óta.
If you think this proposed change to the law is only for the purpose of saving money, then check out the numbers: Based on last year's tax data, the state would save 353 million forints in a year (or 35 forints per citizen annually) if they deny giving the status of a church to smaller congregations. All the while a total of almost 5 billion forints were paid out to the largest churches (the Hungarian Catholic Church received 3 billion forints, the Reformed Church of Hungary received 1 billion forints).
So, it seems that while this proposed law would put an end to groups taking advantage of church status to get illegitimate tax exemption, it would put religious freedom in Hungary at great risk by appointing a person or group with the authority to determine which groups have the right to exist as religious organizations and keep the rights which have been guaranteed since the end of Communism and the writing of the new constitution in 1990.

Kérlek, imádkozzatok ezért a helyzetért, hogy Isten akarata legyen meg, és hogy az Ő neve dicsőüljön meg a Golgota Keresztény Gyülekezet szolgálata által.
Please keep this situation in prayer, that God's will would be done and that His name would be glorified greatly through the ministry of Calvary Chapel in Hungary.

No comments:

Post a Comment