Friday, June 12, 2009

Quote

This quote from the text book for my theology course caught my eye, as it addresses two things which are on my heart in regard to the church.

On the significance of the genealogy of Jesus which begins Matthew's Gospel, Exploring the New Testament, by Wenham and Walton says this:

"The Christian belief in the incarnation is significant at this point, since the idea of God becoming human in a particular historical context (first-century Palestine), though it seems very strange to some people, speaks of a God who does not communicate in abstractions, but who comes to us where we are and speaks in 'our language'. It is therefore not just a practical necessity that our teaching should be related to where people are today, but a theological imperative."

"The passage is equally relevant to an age that tends to be very individualistic and that emphasizes personal salvation and fulfillment: the Bible affirms the individual, but sees God as bringing us together as his people"


Figyelmeztetés! Nem volt könnyű lefordítani ezt a szöveget, úgyhogy, valószínű (a kedvenc színem, amúgy :)), hogy nem tökéletes az alábbi fordítás - de azért remélem, hogy legalább érthető lesz!

Ez az idézet a teológiai tanulmányom tankönyvéből nagyon megragadott, mert két olyan dologról szól ami a szívemen van a gyakorlati kereszténységgel kapcsolatban.
Arról, hogy miért jelentős a nemzedékrend amivel kezdődik Máté evangéliuma, az Exploring the New Testament Wenham és Waltontől így szól:

"Itt a keresztény hit az Isten megtestülésében jelentős, mivel az a gondolat, hogy Isten emberré lett egy bizonyos történelmi kontextusban (első-századi Palesztina), bár furcsának tűnik némely embernek, egy olyan Istenről szól aki nem elvontságokban kommunikál, hanem aki hozzánk közelít és beszél a 'mi nyelvünkön'. Így tehát nem csak egy gyakorlati szükséglet, hogy a mi tanításunk összekapcsolodjon azzal ahol a mai emberek tartanak, hanem egy teológiai felszólítás."

"Egyaránt, ez az igerész lényeges egy olyan időben ami nagyon egyén-központú (?) tud lenni sokszor, és hangsúlyt helyez az személyes üdvözségre és beteljesülésre. A Biblia megerősíti az egyént, de úgy mutatja Istent, hogy összeszed bennünket, mint az Ő népe."

1 comment:

  1. Anonymous2:00 AM

    Hi Nick,

    I agree that sharing God's word in a way that may be received as relevant to the audience is fundamental to successful communication. I am pleased that the course has captured your interest. I am very proud of you for pursuing your education in this way.

    Mom

    ReplyDelete