Friday, April 30, 2010

Update / Aktuális hírek

Yesterday we took Felicia back to the hospital in Budapest for a check up at the Developmental Neurology department. The report we got is that she is improving, but she is still not completely recovered. So, we need to just continue doing the physical therapy with her, and if we do, there is a good chance that she will have a total recovery.
This isn't really a surprise to us, and we are glad to hear that she is making progress and is on her way to recovery. Please pray for us that we would have perseverance in doing her therapy; it is very time consuming and very tiring, both for us and for her, and she often cries, which makes it harder for us :)
Tegnap visszavittük Felíciát Budapestre, a Margit Kórházba, kontrol vizsgálatra a Fejlődés Neurológia osztályon. Azt mondták, hogy javul, de még mindig nincs teljesen jól. Szóval, folytatni kell a fizioterápiát, és ha így folytatjuk, jó esélye van annak, hogy teljesen meg fog gyógyulni.
Ez a hír nem igazán meglepő a számunkra, de örülünk neki, hogy van javulása és halad előre. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy kitartóak legyünk abban, hogy Felíciát tornáztatjuk. Nagyon sok időt igyénel és nagyon fárasztó - nekünk is meg neki is, és sokszor sír közben, ami nekünk nehezebbé teszi az egészet :)

Yesterday we also got to meet Robert and Enikő, who I wrote about last week. Their daughter Dorothy Grace is still in intensive care, and the whole family really needs prayer right now, as they are going through a very difficult time.
It was good to meet them, and share our experiences with them. We hope that they are encouraged in the Lord and they will find Him to be their strong tower and refuge. Please do continue to pray for their whole family!
Tegnap találkoztunk Roberttel és Enikővel, akikről írtam a múlt héten. A kislányuk, Dorothy Grace, még mindig az intenzíven van, és az egész családnak most nagy szüksége van az imáitokra, mivel egy nagyon nehéz időszakon mennek most keresztül.
Jó volt velük találkozni és megosztani a tapasztalatainkat. Reméljük, hogy megerősödött az Úrban való bizalmuk, és hogy nekik az Úr lesz az erős váruk és menedékük. Kérlek benneteket, hogy folytassátok az értük való imádkozást!

While we were meeting with Robert and Enikő we ran into the head doctor of the newborn ICU - the doctor who treated Felicia when she was in critical condition and who is now treating Dorothy Grace. He was amazed to see how healthy Felicia is now; when he saw her last she was still very sick. He encouraged us to support Robert and Enikő, and reminded us that their baby has a very similar problem to what ours did. God has done such a miracle in healing Felicia that it is hard to remember how bad her condition actually was only a few months ago.
Amikor Roberttel és Enikővel találkoztunk, összefutottunk az újszülött intenzív osztály főorvosával - ő az az orvos aki ellátta Felíciát amikor válságos állapotban volt, és aki most Dorothy Grace-t látja el. Nagyon csodákozott azon, hogy Felícia most már mennyire egészséges, mert amikor legutobb látta, még nagyon beteg volt. Arra bátoritott minket, hogy támogassuk Robertot és Enikőt, és emlékeztett arra, hogy az ő kisbabájuk nagyon hasonló helyzetben van mint amilyen a mi babánk volt. Isten annyira nagy csodát tett Felíciával, hogy nehéz arra emlékezni hogy mennyire rossz állapotban is volt csak néhány hónappal ezelőtt.

Also - the Developmental Neurology department at Margit Hospital has a Facebook page!
Amúgy - a Margit Kórház Fejlődés Neurológia osztálya fent van a Facebookon!

Here are some recent pictures: / Itt egy pár fénykép ami mostanában készült:
Balázs holding Felicia / Balázs tartja Felíciát


Nate sleeping with his stuffed dog
Nate, ahogy a plüss kutyával alszik


Nate and Adél holding hands at our church retreat
Nate és Adél kézenfogva sétálnak a gyülekezeti hétvégén
These days, if I ask Nate who his friends are, he says: "Korni and Adél. They're nice!"
Mostanában, ha megkérdezem Nate-et, hogy kik a barátjai, azt mondja: "Korni és Adél. Ők kedvesek!"

1 comment:

  1. Anonymous6:26 AM

    It is so encouraging to read of Felicia's continuing improvement. I will continue to keep you all in my prayers. What a beautiful family you have. Felicia is a little beauty!

    Carol Greathouse for Rob too

    ReplyDelete