Saturday, February 20, 2010

Felicia and Rosemary - Back Home

After a week at a hospital in Budapest, in the Development Neurology department, Felicia and Rosemary got to come home!
Felicia is now 4 weeks old, and so far she's only been at home for 1 of those weeks. It is really good to have Rosemary and Felicia back home; Nate is very happy to have his mom back, and is even glad to see his sister. Yesterday, when we went to get her from the hospital, Nate went into the room where Felicia was sleeping and said, "Sister, no more sleeps!"
Rosemary és Felícia egy hétig feküdtek be a budapesti Szent Margit kórházba, a Fejlődés Neurológia osztályon - és tegnap este haza jöttek!
Felícia már 4 hetes, és eddig csak egy hétig volt itthon nálunk. Nagyon jó, hogy Rosemary és Felícia végre itthon vannak; Nate különösön örül, hogy anya újra itthon van, meg annak is, hogy a kis tesóját is láthatja. Tegnap amikor a kórházba mentünk érte, Nate bement a kórterembe, ahol Felícia éppen aludt, és azt mondta, "Sister, no more sleeps!" (Hugi, ne aludj többet!)

The main point of the week was to diagnose the extent of the damage done to her central nervous system and how to treat it. They found that she did suffer some damage, but that it is not nearly as bad as it could have been, and there is a good chance that with treatment, she could be totally fine!
Small babies still have stem cells in their brains, which means that even if damage occurs in their brains, the stem cells can be developed and the brain repaired, but it must be done in the first few months of life to be most effective and successful.
We will have to go back to the hospital once a month to monitor her development, and they taught us how to treat Felicia at home with physical therapy. We have to do certain exercises with her 6 times a day for 30 minutes. The exercises are designed to retrain her brain, to strengthen areas which have been damaged, and to develop the stem cells. We have to be on a strict schedule which takes up almost the whole day; it is a lot of work, and very tiring for both us and Felicia, but it will be worth it if it helps her get better.
Ennek a hétnek a fő célja az volt, hogy kiderítsék, mennyi károsodás történt a központi idegrendszerének, és hogyan kezeljék azt. Azt találták, hogy valamennyi károsodás azért megtörtént, viszont nem olyan rossz mint lehetet volna, és jó esélye van annak, hogy kezeléssel teljesen meggyógyul!
A kicsi babáknak vannak őssejtjei, ami azt jelenti, hogy akkor is ha károsodik az agyuk, az őssejteket lehet fejleszteni és így az agy meggyógyulat, de ezt az élet első pár hónapjában kell csinálni, hogy hatékony és sikeres legyen.
Vissza kell járnunk majd a kórházba havonta egyszer kontrolra, hogy megnézzék, hogyan fejlődik. Gyógytornát is tanították nekünk - különböző gyakorlatokat kell csinálnunk vele, naponta 6-szor 30 perc. Ezek a gyakorlatok arra vannak kitalálva, hogy újra képezzék az agyát, hogy megerősödjönek azok a részek amik károsodtak, és hogy fejlődjenek az őssejtek. Egy szigorú ütemtervet kell betartanunk, ami majdnem az egész napot foglal el. Ez nagyon sok munka, és nagyon fárasztó, nekünk is meg Felíciának is, de megéri, ha ettől jobban lesz.

The hospital in Budapest where Felicia was has the only development neurology department in Hungary, and they treat all the babies who have suffered serious oxygen deficiency. The head doctor deals with cases like Felicia's all the time, and told us that considering how serious her condition was at birth - that she was practically born dead - that it is a miracle she is doing this well, because most babies don't fare this well.
We truly are thankful for God's grace in healing our little girl. It is very humbling that God would show us such kindness.
A Margit kórházban van az egyetlen fejlődés neurológiai osztály Magyarországon, és ők látják el azokat a babákat akik súlyos oxigén hiányt szenvedtek. Az osztály főorvosa minden nap hasonló helyzetű babákat lát el mint Felícia, és azt mondta nekünk, hogy ahozz képes, hogy mennyire súlyos volt az állapota amikor megszületett - hogy gyakorlatilag halottan született - ez egy kész csoda hogy ennyire jól van, mert a legtöbb ilyen eset nem ilyen sikeres.
Igazán hálásak vagyunk Isten kegyelméért, hogy meggyógyítja a kislányunkat. Alázatra indít minket, hogy Isten ekkora jóságot mutat felénk.


Thank you for your prayers and concern. It means a lot to us.
Köszönjük az imákat és a törődést. Sokat jelent számunkra.

4 comments:

 1. Anonymous1:41 PM

  Praise the Lord, He can and does work miracles! His power is amazing, praying for continual healing for precious Felicia... With all respect and glory to God, I am reminded of the Scripture: "When He came in, He said to them, 'Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping.' And they ridiculed Him. But when He had put them all outside, He took the father and the mother of the child, and those who were with Him, and entered where the child was lying. Then He took the child by the hand, and said to her, 'Talitha, cumi,' which is translated, 'Little girl, I say to you, arise.' Immediately the girl arose and walked, for she was twelve years of age. And they were overcome with great amazement." Mark 5:39-42 NKJV
  ---Kristen Huffman (friend of Shane & Marianna)

  ReplyDelete
 2. Amen Kristen. God bless you.

  ReplyDelete
 3. Okay, I know I don't know you, but I'm so happy for you!! I love the name Felicia too, what a sweetheart, so happy she is well.

  ReplyDelete
 4. stephy - Thank you! I like your blog. Thanks for stopping by.

  ReplyDelete