Sunday, February 14, 2010

Felicia - Back To Budapest

We have really enjoyed having Felicia at home for the past week and a half. She is gaining weight, and seems totally healthy and normal. Glory to God for that.
We took her to the hospital in Eger this week to show her to the doctors who delivered her and helped save her life. She was a big star - everyone in the hospital knew about her and wanted to see her. The neonatalist who treated Felicia in the critical first minutes of her life took pictures of her with her phone and called everyone else in to see Felicia, the miracle baby!
Nagyon élveztük, hogy Felícia itthon volt az elmúlt másfél hét alatt. Gyarapodik a súlya és nekünk úgy tűnik, teljesen egészséges és normális kislány. Dicsőség Istennek ezért.
Ezen a héten elvittük őt az egri kórházba, hogy megmutassuk az itteni orvosoknak akik kezélték és segítettek megmenteni az életét. Ő egy sztár - a kórházban mindenki tudott róla és meg akarta látni. Az orvos az újszülött osztályból aki fogadta és kezelte Felíciát az élete kritikus első perceiben lefényképezte a mobiljával és behívott mindenkit, hogy meglássák Felíciát, a csoda babát!

Tomorrow we will take her back to Budapest for another week of treatment. This time she is going to a different hospital, where she will be given neurological tests and physical therapy. This is standard protocol for all babies that have suffered oxygen deficiency - the goal is to find out if there has been any damage to the central nervous system and to aid her development.
Holnap vissza visszük Budapestre kezelésre, és ott lesz egy hétig. Most egy másik kórházban lesz, ahol majd neurológiai vizsgálatokat és fizikai terápiát fog kapni. Ez amúgy az általános eljárás minden olyan baba esetén, aki oxigén hiányt szenvedett - és a célja az, hogy kiderítsék, történt-e károsodás a központi ideg rendszerének, és hogy segítsék a fejlődésén.

Rosemary will stay with Felicia at the hospital in Budapest, and I will stay in Eger with Nate and Balázs.
Please pray for Felicia, and for our family during this coming week. Thank you in advance!
Rosemary ott fog maradni Felíciával a kórházban Budapesten, én meg itt maradok Egerben Balázzsal és Nate-tel.
Kérlek, imádkozzatok Felíciáért és a családunkért az elkövetkezendő hét során. Előre is köszönjük!

It's kind of sad that Felicia will have to leave home; we've loved having her here. Nate is also warming up to her more and more:
Egy kicsit szomorú dolog, hogy Felíciának el kell mennie itthonról; nagyon örülünk neki, hogy itt van. Nate is lassan megszokja:


No comments:

Post a Comment