Tuesday, February 16, 2010

Felicia Update

Today I took Felicia and Rosemary up to the hospital in Budapest, where - if all goes well - they will be until Friday. I got to be there for a little while with Felicia before we had to leave.
After doing some initial physical tests today, the doctor said that it seems that Felicia has suffered some damage to her central nervous system, but that she is "the better case", meaning that there is hope that her condition is treatable and the therapy will be effective.
These tests were testing reflexes and muscle tone; they found that her reflexes are there, and that she is good at paying attention to things, which is a very good sign, but that her muscle tone indicates some neurological damage. This next week will be spent trying to discover exactly what damage has occurred and how to help her.
Ma felvittem Felíciát és Rosemaryt Budapestre, a kórházba, ahol - ha minden jól megy - péntekig lesznek. Lehetőségem volt ott lenni egy kicsit Felíciával mielőtt mennünk kellett.
Az első pár megvizsgálás után, az orvos azt mondta, úgy tűnik, hogy Felícia központi idegrendszere némi sérülést szenvedett, viszont ez a "jobbik eset", ami azt jelenti, van remény hogy az ő állapota kezelhető és hogy a terápia hatékony lesz.
Ezek a vizsgálatok a reflexeit illetve az izmai feszültségét vizsgáltak meg, és azt találták, hogy a reflexei ott vannak és hogy nagyon jól tud figyelni, ami egy nagyon jó jel, viszont néhány izma tónusa némi neurológiai sérülésre utal. Ezen a héten, azzal fognak foglalkozni, hogy kiderítsék mennyi sérülés történt, és hogyan lehet neki segíteni.

Tuesday (today for some, tomorrow for others) is Rosemary's birthday. They only really let her see Felicia to feed her and for a few hours in the afternoons, so she's pretty bummed about being away from home and by herself - not to mention on her birthday.
Ma van Rosemary születésnapja. Őt csak akkor engedik Felíciát meglátogatni amikor eteti és délután egy pár óráig, úgyhogy nem érzi jól magát úgy, hogy nincsen itthon és egyedül van - meg ráadásul, ma van a szülinapja.

We continue to pray for Felicia's total healing and restoration. Thank you so much for praying with us. We are already so blessed that she is doing this well, and we believe God can heal her completely, so that she will be able to live a normal and healthy life.
Még mindig imádkozunk Felícia teljes gyógyulásáért és helyreállásáért. Köszönjük szépen, hogy ti is imádkoztok érte velünk együtt. Annyira áldottak vagyunk hogy ennyire jól van, és hisszük, hogy Isten tud őt teljesen meggyógyítani, hogy egy normális és egészséges életet tudjon élni.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46:1
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 46. Zsoltár

1 comment: