Monday, July 06, 2009

Cyril and Methodius Day

Yesterday was Sts. Cyril and Methodius Day in the Czech Republic and Slovakia.
Handshake
Cyril and Methodius, were, in my opinion, pretty cool. I think they deserve a holiday.
They were brothers, born in Greece, in the 9th century, who became missionaries to the Slavic people. They have been called the "Apostles to the Slavs".
Cyril and Methodius translated the Bible into the language of the Slavs - now called Old Church Slavonic, and created an alphabet - the Glagolitic alphabet - which was suited to match the specific features of Slavic language. They evangelized the Slavic people, and are seen as heroes throughout the Slavic world to this day.
As a missionary, I can't help but be impressed with that. They did what He said to do:
And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”

Tegnap Szent Cirill és Metód napja volt Csehországban és Szlovákiában.
Véleményem szerint, királyok voltak. Szerintem megérdemlik egy ünnepnapot.
Testvérek voltak, akik Görögországban születtek a 9. században, és missziónáriusok lettek a szláv népek között. Valamennyien a "Szlávok Apostolai"-nak hívják őket.
Cirill és Metód a szlávok nyelvére fordították a Bibliát - ma ezt óegyházi szláv nyelvnek hívják, és kitaláltak hozzá egy saját ábécé rendszert - a Glogolita ábécé - ami alkalmas volt a szláv nyelv sajátosságaira.
Ők evangélizálták a szláv népet, és a mai napig hősöknek tartják őket szerte a szláv világban.
Mint missziónárius, ez nekem nagyon tetszik. Ők azt csinálták, amit Ő mondott:
18Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

No comments:

Post a Comment